prof. dr hab. n. med. Piotr Fudalej

Piotr Fudalej ukończył stomatologię w 1991 roku na Akademii Medycznej w Warszawie, a następnie studiował biologię na Uniwersytecie Warszawskim. Studia specjalizacyjne z ortodoncji ukończył w 1998 roku na University of Washington (USA). Jego opiekunem był Prof. Vince Kokich. W 1999 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, w której zajmował się stabilnością leczenia ortodontycznego.


W latach 2004-2010 pracował w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie zajmował się dziećmi ze skomplikowanymi wrodzonymi wadami twarzy. W tej dziedzinie współpracował ze światowymi liderami - prof. AM Kuijpers-Jagtman z holenderskiego uniwersytetu Radboud University Nijmegen oraz prof. G Semb z University of Manchester. Jego zaangażowanie w pracę naukową zostało docenione przez amerykańskie towarzystwo naukowe American Cleft Palate-Craniofacial Association, które przyznało mu nagrodę 2010 Samuel Berkowitz Long-Term Outcomes Study Award za najlepszą pracę w 2009 roku w specjalistycznym magazynie naukowym Cleft Palate Craniofacial Journal. Jest członkiem rad redakcyjnych: European Journal of Orthodontics, Dental Forum, Forum Ortodontyczne, Ortodoncie (magazyn Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego) oraz Reumatologia.

Od 2009 roku do dzisiaj związany jest z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), gdzie prowadzi wykłady i seminaria dla osób specjalizujących się w ortodoncji. W latach 2010-2012 pracował na Radboud University Nijmegen Medical Centre (Holandia), gdzie szkolił holenderskich lekarzy specjalizujących się w ortodoncji. Poza tym prowadził badania naukowe, których efektem była m.in. druga praca doktorska obroniona w Holandii w czerwcu 2011 roku.
Od 2012 roku do dzisiaj pracuje na Universität Bern (Uniwersytet Berneński) w Szwajcarii.

Jest autorem lub współautorem ponad 90 publikacji naukowych, które ukazały się głównie w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych międzynarodowych magazynach naukowych. Wyniki swoich badań prezentował na 4 kontynentach (Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej). Obecnie prowadzi międzynarodowe projekty naukowe w Szwajcarii, Holandii, Belgii, Czechach, Polsce i Indonezji. Był promotorem doktoratów w Holandii, Szwajcarii i Czechach.

Od 1998 roku prowadzi w Warszawie praktykę ortodontyczną.

Login form

Register form

© 2014 - 2018, Allright reserved.